SCG công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013, tiếp tục mở rộng tại các nước Đông Nam Á và phát triển các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao

0

SCG công bố kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2013 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trong tất cả các lĩnh vực. Ông Kan Trakulhoon, Chủ tịch kiêm CEO của SCG, công bố báo cáo tài chính chưa rà soát của SCG và các công ty con trong năm tài chính 2013, theo đó, doanh thu trong kỳ đạt 289.501 tỉ đồng (14.310 triệu USD), tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái do sự tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh. Lợi nhuận trong kỳ đạt 24.479 tỉ đồng (1.195 triệu USD), tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, theo đà phục hồi lợi nhuận từ mảng hóa chất và nhu cầu xi măng tại thị trường nội địa tăng.

Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao với ngân sách dự trù cho R&D hơn 2.667 tỉ đồng (130 triệu USD). Trong năm 2013, SCG đã gần như hoàn tất kế hoạch mục tiêu ban đầu: đầu tư 1.379 tỉ đồng (67 triệu USD) vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đưa doanh thu của các sản phẩm có giá trị gia tăng cao lên 35% tổng doanh thu tập đoàn trong khi doanh thu của các sản phẩm mang nhãn môi trường SCG Eco Value chiếm 26% tổng doanh thu. Trong năm tài chính 2013, tổng tài sản của SCG tại Việt Nam cán mức 11.956 tỉ đồng (583 triệu USD), tăng 51% so với năm trước chủ yếu nhờ khoản đầu từ mới vào Prime Group.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...