DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Doanh Thương

Chiến dịch Oreo Mini

Oreo - nhãn hiệu bánh quy hàng đầu thế giới đã bắt đầu thực hiện chiến dịch quảng bá Oreo Mini kết hợp với bộ phim Jurassic World: Fallen Kingdom. Đồng thời được thực hiện tại tám nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiến dịch bao…