Lợi nhuận sau thuế Kinh Đô vượt 40%

0

Đây là nỗ lực của Công ty CP Kinh Đô (KDC) trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu cải thiện nhưng chưa hoàn toàn hồi phục và sức mua vẫn còn hạn chế của năm 2013. Kết quả đạt được: tăng trưởng doanh thu cả năm đạt 6,46% và cải thiện hiệu quả hoạt động giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Đặc biệt, hiệu quả từ quá trình tái cấu trúc bắt đầu từ giữa năm 2012 tiếp tục được phát huy. Biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 43,28% (so với mức 43,61% năm 2012), biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) ổn định mức 13,19% dù chi phí bán hàng và quản lý tăng lên cùng chi phí tái cấu trúc các nhãn hiệu.

Lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh trên 638 tỉ đồng (tăng 25,1 so với năm ngoái) với biên lợi nhuận tăng từ 8,34 năm 2012 lên 11,23% năm 2013. Lợi nhuận ròng sau thuế đạt 500,9 tỉ đồng, vượt 40% so với năm 2012. Trong năm 2014, công ty tiếp tục tập trung lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu, đẩy mạnh các hoạt động mua bán – sáp nhập tìm kiếm các cơ hội đầu tư… 

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...