DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Hiệu năng giải pháp máy chủ ThinkSystem mới đạt 42 kỷ lục thế giới

4

Ngày 19-10, Lenovo đã công bố 42 kỷ lục thế giới về kết quả đánh giá hiệu năng của danh mục giải pháp máy chủ ThinkSystem, được trang bị các bộ xử lý Intel Xeon Scalable mới nhất. Danh mục giải pháp máy chủ ThinkSystem mới được thiết kế để giúp khách hàng giảm thiểu độ phức tạp và xử lý những tải công việc phức tạp nhất, bao gồm 14 máy chủ có thể cấu hình được với các nền tảng máy chủ dạng tower, rack cũng như các nền tảng trọng yếu, mật độ cao và máy chủ phiến cùng các thiết kế hệ thống quy mô siêu lớn để đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng CNTT và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh doanh.

Lenovo đã bổ sung thêm bảy giải pháp mới trong các lĩnh vực điện toán đám mây, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu và cơ sở dữ liệu, được hỗ trợ trên các máy chủ ThinkSystem mới, đồng thời ra mắt hai giải pháp mới dựa trên nền tảng Intel. Những giải pháp doanh nghiệp này sẽ mang lại giá trị cho khách hàng nhờ ứng dụng những sáng tạo của Lenovo trong việc đảm bảo hiệu năng và độ tin cậy của máy chủ, cũng như tận dụng sự cộng tác với các đối tác phần mềm hàng đầu trong ngành.

Lenovo còn thành công trong việc hỗ trợ các khách hàng trong thị trường tài chính với 26 kỷ lục thế giới theo chuẩn STAC-M3 trên các hệ thống ThinkSystem SR950 và ThinkSystem SR650.

ThinkSystem NE10032
ThinkSystem SR650
ThinkSystem SR950

Ngoài ra, Lenovo còn đạt kỷ lục thế giới SPECvirt_sc2013 trên máy chủ hai socket cũng như chuẩn SPECjbb2015 trên máy chủ một, hai, bốn và tám socket. Những kỷ lục thế giới mới này minh chứng cam kết của Lenovo trong việc đảm bảo hiệu năng mà khách hàng kỳ vọng từ máy chủ của họ, bên cạnh khả năng cung cấp cho khách hàng những hệ thống linh hoạt với độ tin cậy cao.