DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Yêu cầu giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017

0

Kết luận phiên họp thường kỳ của Chính phủ chiều 3-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một số chỉ đạo quan trọng liên quan đến điều hành nền kinh tế cho hai tháng còn lại của năm nay. Theo đó, về đầu tư, Thủ tướng xác định đây là một điểm yếu trong điều hành, một điểm nghẽn trong phát triển. Nguồn vốn đã ít mà giải ngân không kịp thời thì ảnh hưởng rất lớn đến phát triển. Yêu cầu đặt ra là giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017. Kiên quyết cắt giảm các công trình giải ngân chậm để bố trí cho các công trình quan trọng, cấp bách khác.

Thủ tướng lưu ý còn nhiều công trình đăng ký vốn FDI lớn nhưng triển khai chậm nên cần thúc đẩy, tạo điều kiện nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, lao động… với tinh thần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong xử lý vấn đề đầu tư.

  • Q.N