DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Xử lý dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

0

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 (ngày 3-11), Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã cho biết hiện đang chờ ý kiến Bộ Chính trị về phương án xử lý dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Dự án này được cấp giấy phép đầu tư từ tháng 4-2008, tới ngày 25-1-2013, Chính phủ đã cấp giấy bảo lãnh cho dự án, trong đó có hai nội dung là ưu đãi về thuế và bao tiêu sản phẩm khi dự án đi vào sản xuất. Tuy nhiên, theo nhiều hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, nhiều nước có mức thuế khác nhau, vì vậy phát sinh tình huống dự án này được bảo lãnh của Chính phủ nhưng khi so với các dự án khác có những nội dung so sánh có thể cao hơn hay thấp hơn.

  • Q.N