VPBank dự định phát hành cổ phiếu cho nhân viên vào quý II

VPBank vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2018. Theo đó, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn thêm 12.000 tỉ đồng, lên trên 27.000 tỉ đồng trong năm nay, bằng năm đợt phát hành cổ phiếu. Bên cạnh kế hoạch tăng vốn bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ,… VPBank cũng dự định phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP) vào quý II năm nay, loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...