VCA trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

Ngày 26-4, Công ty cổ phần Thép Vicasa – Vnsteel (VCA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30%, thay cho kế hoạch 14% ban đầu. Thời gian thanh toán vào 15-5-2018.

Năm 2017 Thép Vicasa sản xuất được 171.548 tấn phôi thép và 146.148 tấn thép cán. Lượng thép cán tiêu thụ được 144.649 tấn còn lượng phôi thép tiêu thụ đạt 21.016 tấn. Doanh thu cả năm đạt 1.894 tấn, vượt 33,3% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 64,5 tỉ đồng, vượt 144,5% so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Năm 2018 Thép Vicasa đặt mục tiêu chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...