Tỷ trọng tín dụng vào bất động sản chỉ có 5,9%

Theo báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC), tín dụng năm 2017 ước tăng khoảng 18,7 – 19,3% (năm 2016 tăng 19%). Tín dụng theo ngành nghề tập trung cao vào ngành công nghiệp, thương mại và hoạt động dịch vụ khác tăng 21,8% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 78,4% tổng tín dụng (năm 2016 chiếm 77,8%). Tín dụng vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng tăng 12,2% so với năm 2016, chiếm 15,8% trong tổng tín dụng (năm 2016 là 17,1%). Trong đó, vào lĩnh vực xây dựng khoảng 9,9%, vào hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 5,9%.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...