DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Trung tâm điện lực Long An xin sử dụng khí hóa lỏng

0

Do lo ngại tác động môi trường, UBND tỉnh Long An vừa đề nghị Bộ Công thương chuyển nguyên liệu sử dụng cho Trung tâm điện lực Long An từ than sang khí hóa lỏng, nếu có sử dụng nguyên liệu than thì nên áp dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản, Hàn Quốc.

728X90pix banner Noel

Trung tâm điện lực Long An có tổng công suất 2.800MW với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỉ đôla Mỹ sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 17,7GWh/năm sử dụng nguồn nguyên liệu than.

  • Q.N

 

728X90pix banner Noel