Trình phương án cổ phần hóa Vinalines

Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo tờ trình, Bộ khẳng định thời điểm 31-12-2016, giá trị thực tế của Vinalines là trên 18.000 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp gần 12.000 tỉ đồng. Vốn điều lệ của Vinalines gần 14.000 tỉ đồng, tương ứng hơn 1,3 tỉ cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Vinalines muốn bán 30% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược.

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định tại thời điểm trình phương án cổ phần hóa, chưa có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược.

  • Q.N
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...