DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

TP.HCM sẽ rút ngắn thời gian cấp phép

0

Từ 1-7-2017, Sở Xây dựng thành phố sẽ áp dụng thí điểm liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng để rút ngắn thời gian cấp phép từ 133 ngày xuống còn 42 ngày. Lâu nay doanh nghiệp, người dân đến xin cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng phải thông qua bước thủ tục gồm: thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng. Theo quy trình thí điểm từ ngày 1-7 tới, Sở Xây dựng thành phố sẽ gom ba quy trình nói trên thành một, thực hiện chế độ một cửa liên thông, Sở Xây dựng sẽ nhận tất cả hồ sơ tại một đầu mối.

728X90pix banner Noel
  • Q.N

 

728X90pix banner Noel