DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,5%

0

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn bảy tháng đầu năm 2017 của TP.HCM, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), từ đầu năm đến nay, tổng kế hoạch vốn ngân sách giao cho thành phố năm 2017 là 26.183 tỉ đồng. Đến hết tháng 7, tổng số vốn thành phố đã giải ngân là 13.214 tỉ đồng, đạt 50,5%. Hiện nay, nhu cầu vốn ODA cho các dự án trên địa bàn năm 2017 là khoảng 7.700 tỉ đồng nhưng trung ương cấp phát cho thành phố chỉ đạt 50%. “Với số vốn nêu trên, thành phố rất khó triển khai và đưa các dự án vào sử dụng đúng thời gian để phát huy hiệu quả kinh tế – xã hội, ảnh hưởng đến các hợp đồng quốc tế đã ký kết, dễ phát sinh khiếu nại và các khoản tiền phạt, lãi do chậm thanh toán” – đại diện Sở KH-ĐT cho biết.

728X90pix banner Noel
  • Q.N

 

728X90pix banner Noel