Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng sẽ về với Vineco

Ngày 9-3, Đại hội đồng cổ đông Công ty Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng đã thông qua việc để Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp Vineco nhận chuyển nhượng thêm hơn 37 triệu cổ phần VTF mà không phải chào mua công khai. Số lượng cổ phần Vineco được nhận chuyển nhượng thêm tối đa là hơn 37,63 triệu cổ phần, tương ứng 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Hiện Vineco đang nắm giữ hơn 25 triệu cổ phần Việt Thắng, tương ứng 24% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty. Nếu chuyển nhượng thành công Vineco sẽ nắm tối đa 60% vốn cổ phần của Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...