Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý tiền ảo

Tuần qua, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Nội dung chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau: chỉ đạo các Sở, ngành trực thuộc tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng internet qua tiền ảo và mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. Tuần trước tại TP.HCM đã có cuộc tụ tập của nhiều người tố cáo Công ty Modern Tech lừa đảo 15.000 tỉ đồng qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Q.N

Bạn cũng có thể thích