DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Sắp có đợt IPO của Thalexim

2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV (Thalexim) dự kiến vào ngày 31-10-2017. Thalexim sẽ bán đấu giá 11,83 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 10.600 đồng/cổ phiếu. Theo phương án được phê duyệt, Thalexim cổ phần hóa có vốn điều lệ 2.366 tỉ đồng với tổng số 236,6 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Thalexim cũng dự kiến chào bán gần 108 triệu cổ phiếu, tương đương 45,55% vốn điều lệ, cho nhà đầu tư chiến lược. Ngoài ra, số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 1 triệu cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ. Sau cổ phần hóa, cổ đông Nhà nước nắm giữ gần 116 triệu cổ phiếu, tương đương 49% vốn điều lệ.

  • Phương Quỳnh