DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Rà soát, thu hồi đất dự án treo

0

Những năm gần đây, chính quyền TP.HCM đã thu hồi 576 dự án được chấp thuận chủ trương nhưng chủ đầu tư chậm triển khai, gây lãng phí đất đai với tổng diện tích khoảng 5.900ha, đồng thời tiếp tục rà soát hàng ngàn dự án đã giao đất để xử lý nhằm hạn chế tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài gây lãng phí. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và các quận huyện đang tiếp tục rà soát tình trạng sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 với số lượng khoảng 1.283 dự án, ban đầu cho thấy có trên 280 dự án có dấu hiệu chậm tiến độ. Trên cơ sở này, Sở và các quận huyện sẽ tập trung phân loại, đối chiếu quy định pháp luật để xử lý các dự án chậm tiến độ. Kể cả khi giao đất cho doanh nghiệp quản lý mà sử dụng không đúng mục đích, không triển khai, sử dụng không hiệu quả gây lãng phí đất đai đều phải bị xử lý, thu hồi.

  • P.V