DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

PV Power dự kiến IPO vào tháng 8-2017

0

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa trong năm 2017. Theo kế hoạch này, PV Power sẽ bán ra 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đồng thời phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) từ 3 – 4% cổ phần. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có thể lên tới 60% vốn, phụ thuộc vào quyết định của Chính phủ. Thời điểm IPO dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8-2017 và chào bán cho cổ đông chiến lược hoàn thành trong năm 2017.

  • Phương Quỳnh