Phê duyệt đề án tái cơ cấu Vinachem

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 16 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020. Theo đó, vốn điều lệ của Vinachem đến năm 2020 khoảng 20.000 tỉ đồng. Tập đoàn xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ giai đoạn 2018-2019. Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

  • Q.N
Bạn cũng có thể thích