DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Nhu cầu mua ôtô đang tăng

0

Theo thống kê, Việt Nam hiện đang có 49 triệu xe máy và khoảng 3,2 triệu ôtô đã đăng ký. Tính theo con số sở hữu phương tiện thì cứ 1.000 dân sở hữu 22 ôtô và đối với xe máy là 516 xe.

Dù tỷ lệ sở hữu xe ôtô tại Việt Nam chưa lớn nhưng nhu cầu mua ôtô đang tăng lên rõ rệt. Một con số được nêu ra là tại Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng của xe máy là 7,3% và ôtô là 6,5%. Tuy thế, tại các đô thị lớn tỷ lệ tăng trưởng ôtô lại lớn hơn nhiều so với xe máy. Cụ thể, tại các đô thị, ôtô tăng trưởng ở mức 15%/năm còn xe máy có mức tăng 10%/năm, theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

  • Q.N