DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Nhập siêu cao nhất từ Hàn Quốc

1

Nhập siêu từ Hàn Quốc đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Cụ thể, theo cơ quan thống kê, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc trong chín tháng đầu năm đạt khoảng 10,6 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng thời gian trên, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc lên đến 33,9 tỉ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung chín tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu nhiều nhất từ Hàn Quốc, lên tới 23,3 tỉ USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường nhập siêu lớn thứ hai là Trung Quốc, với 19,7 tỉ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập siêu từ thị trường ASEAN là 4,6 tỉ USD.

  • Q.N