DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Nhà vừa túi tiền dẫn dắt thị trường BĐS

3

Trong báo cáo tổng kết thị trường nhà ở thương mại của TP.HCM ba quý đầu năm 2017, HoREA cho biết hiện có 61 dự án nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện huy động vốn, với tổng số 28.639 căn. Tỷ lệ căn hộ có giá vừa túi tiền (trung cấp và bình dân) có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 74% tổng số căn hộ đưa ra thị trường. HoREA đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng vì các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng mạnh dòng căn hộ quy mô vừa và nhỏ. Dự báo trong giai đoạn 2017-2020, thị trường nhà ở TP.HCM tiếp tục có sự dịch chuyển mạnh sang các dòng sản phẩm nhà ở có giá rẻ.

  • P.V