DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Nhà nước sẽ không mua bắt buộc 0 đồng với các tổ chức tín dụng

0

Chính phủ thống nhất định hướng từ nay, nhà nước không áp dụng biện pháp mua bắt buộc 0 đồng với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Đó là nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4-2017 vừa được Chính phủ ban hành. Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu và dự án Luật Quy hoạch.

728X90pix banner Noel

Chính phủ quyết định việc chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Trường hợp không chuyển giao được mà không thể phá sản thì thu hẹp dần hoạt động để xử lý, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  • Q.N

 

728X90pix banner Noel