Ngân sách phải đảm bảo chi thường xuyên cho 49.600 đơn vị SNCL

Theo báo cáo Điều tra kinh tế năm 2017 của Tổng cục Thống kê được công bố sáng 19-1-2018, tổng số đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 là 143.700 tăng 2,3% so với năm 2012. Trong số các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập chiếm tỷ lệ tới 96% với gần 70.700 cơ sở và 2,45 triệu lao động.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, số đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70,2% số cơ sở, tương đương với 49.600 cơ sở và 55,4% số lao động, tương đương với 1,36 triệu lao động.

  • Q.N
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...