Năm 2017, vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng tăng thêm 15.000 tỉ đồng

Thống kê của NHNN cho biết, đến cuối năm 2017, tổng số vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng là 362.562 tỉ đồng. So với cuối năm 2016, vốn điều lệ của cả hệ thống đã tăng thêm hơn 15.000 tỉ đồng, mức này thấp hơn so với mức tăng năm trước đó (khoảng 32.000 tỉ đồng). Trong khi tổng tài sản đang có tốc độ tăng trưởng nhanh thì vốn điều lệ lại chậm hơn. Đặc biệt tại khối NHTM có vốn chi phối của Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tài sản năm 2017 đạt 18,34% trong khi vốn điều lệ chỉ tăng 0,84%.

Q.N

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...