DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

MSN vừa hoàn tất việc phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu

1

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) công bố đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 22-8-2017. Số lượng phát hành là 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng và thu về 3.000 tỉ đồng. Ngày hoàn tất đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 30-10-2017. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có lãi suất 9%/năm. Thời gian đáo hạn trong vòng hai năm.

  • Phương Quỳnh