DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Mekong Enterprise tiếp tục bán cổ phiếu MWG

2

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VSD), tuần qua VSD đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu 1,5 triệu cổ phiếu MWG (CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động) từ Mekong Enterprise Fund II, Ltd sang cho hai cổ đông ngoại khác là Deutsche Bank AG London và The Ton Poh Fund. Trong đó Deutsche Bank AG nhận 1 triệu cổ phiếu. Tính từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động đã tăng gần gấp đôi từ vùng giá 77.400 đồng/cổ phiếu lên 125.500 đồng/cổ phiếu.

Ngay thời điểm cổ phiếu MWG bắt đầu vượt qua mốc 100.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 8 vừa qua, Mekong Enterprise đã bắt đầu thoái bớt vốn tại Thế Giới Di Động. Gần đây nhất, ngày 31-10, Mekong Enterprise đã bán 1,5 triệu cổ phiếu MWG cho hai đối tác nước ngoài khác là Elephas Global Opportunity Master Fund và KT Zmico Securities Company Limited, trong đó Elephas Global mua 1 triệu cổ phiếu.

  • Phương Quỳnh