Mekong Enterprise Fund II muốn rút khỏi Thế Giới Di Động

Quỹ Mekong Enterprise Fund II, Ltd đã đăng ký bán hết 5 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 1,58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thế Giới Di Động. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9-1 đến 7-2-2018. Nếu giao dịch thành công Mekong Enterprise không còn là cổ đông của Thế Giới Di Động.

Lần gần đây nhất, cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2017 Mekong Enterprise đã chuyển nhượng tổng cộng 3 triệu cổ phiếu MWG cho bốn quỹ ngoại khác. Từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu MWG đã tăng 74%, từ 77.700 đồng/cổ phiếu lên 134.900 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Không chỉ Mekong Enterprise chốt lãi, mà cả Pyn Elite cũng vừa bán bớt hơn 2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ và không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...