DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

MB hoàn tất việc bán 49% cổ phần MCredit cho Nhật

1

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất thủ tục bán 49% cổ phần công ty con MCredit cho đối tác Shinsei của Nhật Bản và chuyển đổi công ty tài chính từ một thành viên sang hai thành viên trở lên (MB sở hữu 50%, Shinsei sở hữu 49% và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành sở hữu 1%).

Như vậy MB là ngân hàng thứ hai trên thị trường sau HDBank, đã bán một nửa công ty tài chính cho đối tác Nhật. Hiện nay, bốn công ty tài chính lớn nhất là Fe Credit, HD Saison, Home Credit và Prudential đang nắm gần trọn thị phần tài chính tiêu dùng VN.

  • Phương Quỳnh