Không được sử dụng các loại vốn vay như ODA, viện trợ để mua sắm ôtô

Bộ Tài chính yêu cầu từ ngày 1-1-2018, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế các quy định trước đây, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe ôtô.

Đặc biệt Bộ Tài chính yêu cầu không sử dụng các loại vốn vay như ODA, vay ưu đãi, vay viện trợ, vay thương mại để mua sắm ôtô tại các dự án sử dụng nguồn này trước khi có nghị định của Chính phủ ban hành. Riêng với các dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, việc mua sắm xe ôtô phục vụ dự án vẫn được diễn ra theo Hiệp định đã được ký kết hoặc nội dung văn kiện dự án đã phê duyệt.

Q.N

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...