DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Không được chỉ định thầu khi làm đường cao tốc Bắc – Nam

0

Việc xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu, đó là một trong những nội dung chính trong thông báo số 217 của Văn phòng Chính phủ ngày 11-5 về kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

728X90pix banner Noel

Theo thông báo số 217, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án quan trọng quốc gia (tổng mức đầu tư là 314.100 tỉ đồng) cần phải trình Chính phủ thông qua chủ trương và các cơ chế, chính sách đầu tư trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội.

  • Q.N

 

728X90pix banner Noel