DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

IJC sẽ giao dịch trở lại vào ngày 20-4

0

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC). Vào tháng 1-2017, IJC đã chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho việc mua lại cổ phiếu từ cổ đông với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giảm một nửa vốn điều lệ từ mức 2.742 tỉ đồng hiện tại xuống còn 1.371 tỉ đồng.

728X90pix banner Noel

Do đó, số lượng cổ phiếu niêm yết của IJC giảm hơn 137 triệu đơn vị, còn 137 triệu cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 17-1-2017. Số cổ phiếu này giao dịch trở lại vào ngày 20-4-2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại là 8.680 đồng. Biên độ dao động giá tại ngày giao dịch trở lại là +/- 20%.

  • Phương Quỳnh

 

728X90pix banner Noel