DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Him Lam đề xuất thành lập khu kinh tế mở Long An

10

Theo UBND tỉnh Long An, Công ty cổ phần Him Lam đã báo cáo đề xuất thành lập khu kinh tế mở Long An và đề xuất điều chỉnh công năng bảy khu công nghiệp thành phần trong khu công nghiệp Đức Hòa III (huyện Đức Hòa). Cụ thể, khu kinh tế mở dự kiến có tổng diện tích hơn 32.300ha trải rộng trên địa bàn hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước – nơi hội tụ đủ các điều kiện giao thông về đường thủy và đường bộ. Hiện, khu kinh tế mở đáp ứng 5/6 điều kiện thành lập. Tỉnh Long An cũng đã thống nhất với đề xuất thành lập khu kinh tế mở.

Tuy nhiên, tỉnh cũng đề nghị xem xét lại quy mô diện tích đề xuất thực hiện dự án, tên gọi khu kinh tế mở; đồng thời, cũng cần xem xét đến sự phù hợp với quy hoạch tổng thể và tính pháp lý của dự án…

  • Q.N