DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

GS 25 bắt tay với Sơn Kim tham gia lĩnh vực bán lẻ

4

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 của Hàn Quốc vừa thành lập một liên doanh với Tập đoàn Sơn Kim. Theo đó, GS Retail – công ty vận hành GS25, sẽ nắm 30% cổ phần trong liên doanh, Sơn Kim nắm 70%. VN sẽ là thị trường nước ngoài đầu tiên của GS25 với cửa hàng thứ nhất dự kiến mở tại TP.HCM vào cuối năm nay và đặt mục tiêu mở hơn 2.500 cửa hàng trong vòng 10 năm tới.

728X90pix banner Noel

GS25 là một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc, chiếm khoảng 30% thị trường bán lẻ tại quốc gia này.

  • Phương Quỳnh

 

728X90pix banner Noel