Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kinh tế 2018 cho các bộ

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP 33 – 34%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 88%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2018 khoảng 41,6%. Bộ Công thương được giao chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 8 – 10%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

  • Q.N
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...