Giảm kế hoạch vốn TPCP trong các năm trước

Theo một quyết định vừa được ban hành, Thủ tướng quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 3.776,869 tỉ đồng. Trong đó, tổng số vốn điều chỉnh giảm tại bốn bộ gồm Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế là 2.161,887 tỉ đồng; tổng số vốn điều chỉnh giảm tại 61 địa phương là 1.614,981 tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi vốn trái phiếu chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016; không cho giải ngân vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch hằng năm của mỗi dự án vượt tổng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016 sau khi điều chỉnh.

Q.N

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...