DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

GDP chín tháng đầu năm tăng 6,41%

0

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III tăng 7,46%, đưa GDP chín tháng đầu năm tăng 6,41%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, đóng góp 2,45 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,25%, đóng góp 2,8 điểm phần trăm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2017 tăng 0,59% so với tháng trước; CPI bình quân chín tháng đầu năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm trước; CPI tháng 9-2017 tăng 1,83% so với tháng 12-2016 và tăng 3,40% so với cùng kỳ năm trước.

  • Q.N