DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Dragon Capital mua thêm cổ phiếu MWG

1

Nhóm cổ đông liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 2 triệu cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, nâng tổng lượng cổ phiếu MWG mà nhóm nhà đầu tư này sở hữu từ 29.340.698 đơn vị, tương đương tỷ lệ 9,52%, lên 31.340.698 đơn vị, tương đương 10,16%. Cụ thể, Wareham Group Limited mua thêm 1.250.000 cổ phiếu, KB Vietnam Focus Balanced fund mua thêm 170.550 cổ phiếu, Aquila SPC Ltd mua 415.400 cổ phiếu, Idris Ltd đã mua 164.050 cổ phiếu.

728X90pix banner Noel
  • Phương Quỳnh

 

728X90pix banner Noel