DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Địa ốc Hòa Bình điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

0

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình vừa công bố nghị quyết HĐQT để điều chỉnh một số chỉ tiêu. Theo đó, Hòa Bình tăng kế hoạch doanh thu năm 2017 từ 15.000 tỉ đồng lên 16.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng từ 757 tỉ đồng lên 828 tỉ đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh này tăng trưởng gần 50% về doanh thu và 45% về lợi nhuận sau thuế so với năm 2016. Đồng thời, Hòa Bình cũng hoãn kế hoạch phát hành 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Ngoài ra, Hòa Bình cũng tăng lượng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên từ 1,8 triệu lên 2,5 triệu.

728X90pix banner Noel
  • Phương Quỳnh

 

728X90pix banner Noel