DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Đề xuất xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT

0

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) và cho phép UBND TP được quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến dài 2.160m rộng sáu làn xe với phần cầu chính từ bờ quận 7 qua đến hết cầu phía quận 2, có tổng mức đầu tư hơn 5.250 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 3.200 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng (phía quận 7) là hơn 960 tỉ đồng.

UBND TP đề xuất thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và tại các vị trí khác.

  • Q.N