DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Đã chọn được nhà tư vấn bán vốn Vinamilk

0

Tuần qua, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần (tương đương 3,33% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk) là liên danh tư vấn gồm: UBS AG – Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Liên danh tư vấn sẽ tư vấn phương án bán vốn, định giá khởi điểm, tổ chức giới thiệu tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức bán cổ phần. So với nhóm tư vấn bán vốn đợt 1 thì đợt bán vốn lần 2 này không còn Morgan Stanley và VinaCapital.

  • Phương Quỳnh