DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Chưa thu BHXH theo tổng thu nhập từ đầu năm 2018

0

Tại hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế tháng 9-2017 diễn ra ngày 28-9, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Hải Nam khẳng định chưa thu BHXH theo tổng thu nhập của người lao động từ đầu năm 2018.

Cụ thể, những khoản bổ sung và phụ cấp được tính đóng BHXH từ 1-1-2018 đã được quy định rõ tại quy định 23, thông tư 47 và thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, các khoản hưởng cố định theo mức lương hằng tháng làm căn cứ để trả lương thì mới làm căn cứ để tính đóng BHXH, còn các khoản chế độ và phúc lợi, các khoản lương biến động, các khoản bổ sung khác gắn với kết quả làm việc của người lao động thì không phải đóng BHXH.

  • Q.N