DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Bốn công ty Samsung tại Việt Nam đạt lợi nhuận ròng 5,8 tỉ USD

1

Trong năm 2017, tổng doanh thu và lợi nhuận của bốn công ty Samsung tại VN đều tăng trưởng 40% so với năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu của nhóm này đạt 61,5 tỉ USD và lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỉ USD – lần lượt chiếm 29% và 16% doanh thu và lợi nhuận của toàn hệ thống Samsung Electronics. Con số lợi nhuận 5,8 tỉ USD, tương đương 132.000 tỉ đồng, của nhóm bốn công ty Samsung trên tương đương với tổng lợi nhuận của 40 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận lớn nhất trong năm 2017.