DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

BBT trở lại sàn chứng khoán

0

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), 22-8 là ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết để doanh nghiệp này nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu BBT trên HNX. Được thành lập từ năm 1960, đến năm 1997, Bông Bạch Tuyết chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 11,4 tỉ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ 30% vốn. Năm 2002, Bông Bạch Tuyết tăng vốn lên 68,4 tỉ đồng bằng nguồn vốn tự tích lũy. Thành công này đưa cổ phiếu của Bông Bạch Tuyết lên sàn chứng khoán tháng 3-2004 với mã BBT nhưng cũng từ đây hoạt động kinh doanh của Bông Bạch Tuyết đi xuống. Liên tục thua lỗ, Bông Bạch Tuyết đã buộc phải ngừng sản xuất từ tháng 7-2008, còn cổ phiếu hủy niêm yết trên HSX từ tháng 8-2009.

728X90pix banner Noel

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Bông Bạch Tuyết cũng đã thông qua phương án phát hành 2,96 triệu cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 68,4 tỉ lên 98 tỉ đồng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

  • Phương Quỳnh

 

728X90pix banner Noel