DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Ban bí thư yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG

9

Tuần qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn về việc xử lý vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Theo công văn, vừa qua, ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe ban cán sự đảng thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ban bí thư cho rằng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

  • Q.N