DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Áp dụng thuế tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP và MAP

1

Ngày 4-8, Bộ Công thương đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (tức là các loại phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp với thành phần chính là đạm và lân). Theo đó, mức thuế tự vệ tạm thời là 1.855.790 đồng/tấn, có hiệu lực từ ngày 19-8. Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng trong khoảng thời gian không quá 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Biện pháp này sẽ chấm dứt vào ngày 6-3-2018 hoặc Bộ Công thương có quyết định áp thuế tự vệ chính thức.

728X90pix banner Noel

Bộ Công thương dự tính, số tiền nhập khẩu phân bón trong năm 2017 tương đương với năm 2016 ở mức 1,1 tỉ USD. Thị trường nhập khẩu chính là từ Trung Quốc.

  • Q.N

 

728X90pix banner Noel