DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Chưa đưa EVN vào danh sách được phong tặng Anh hùng lao động

0 0

Chiều 9-10, một lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng trung ương xác nhận với báo Tuổi Trẻ việc “Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa được đưa vào để xét duyệt” phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Việc này được giải thích là không xem xét EVN trong đợt xét duyệt lần này, chứ không phải không phong tặng danh hiệu cho EVN.

Trước đó, Ban Thi đua khen thưởng trung ương công bố danh sách các trường hợp thuộc bộ, ngành, đoàn thể trung ương đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2015 bao gồm 42 trường hợp, trong đó có EVN.

Q.N (DNSGCT)