DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Bộ Tài chính không thừa nhận con số nợ công 66,4% GDP

0 0

Báo cáo gần đây của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về nợ công đã đưa ra con số về nợ công của năm 2014 khá bất ngờ, cao hơn tất cả các báo cáo được đưa ra trước đây. Cụ thể, theo báo cáo này, nếu tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 5% nợ công trong nước thì sẽ là 66,4% GDP, chênh lệch tới 6,5 điểm phần trăm so với mức nợ công 59,6% GDP đã được công bố.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Con số nợ công do Học viện Chính sách và Phát triển cung cấp có tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng (5%) vào nợ công là không đúng quy định về tính toán nợ công hiện nay của Việt Nam.

Q.N (DNSGCT)