Bất động sản công nghiệp nhiều triển vọng tăng trưởng

Đáng chú ý, đầu năm 2018, thị trường đã chứng kiến một thỏa thuận cho thấy sự hấp dẫn của BĐS công nghiệp, đó là giao dịch bán

Hơn một năm qua tại Việt Nam, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh đi kèm với sự dịch chuyển trong chuỗi giá trị đã mang lại nhiều triển vọng cho thị trường bất động sản công nghiệp. Đặc biệt tại khu vực Đông Nam b