DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing Tag

Trường Doanh nhân PACE

Doanh nhân đi học quản trị cuộc đời

Một trong những chương trình giáo dục độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nhân, trong đó có không ít người đã rất thành công và đang lãnh đạo những tập đoàn lớn, đó là Quản trị cuộc đời. Chương trình do ông Giản Tư Trung, Hiệu…